Twardość wody/przeliczniki

Twardość wody, którą pijemy zależy od zawartości związków wapnia i magnezu. Dawniej była określana jako tradycyjna miara zdolności wody do reakcji z mydłem (wytwarzania piany). Sole wapnia i magnezu dostają się do wody w wyniku kontaktu zawartego w niej dwutlenku węgla z glebą i skałami zawierającymi wapienie i magnezyty. Wówczas trudno rozpuszczalne w wodzie wapienie i magnezyty przekształcają się w dobrze rozpuszczalne w wodzie wodorowęglany wapnia i magnezu (chemiczne wietrzenie wapieni).

Twardość wody jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia". Kamień to wytrącony podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglan wapnia i magnezu. Sam proces wytrącania w uproszczeniu, polega na tym, iż podczas podgrzewania, czy gotowania wody następuje odgazowanie rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla utrzymuje węglany wapnia i magnezu w stanie rozpuszczonym, natomiast gdy zostanie z wody usunięty węglany wytrącają się tworząc osad.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dopuszczalna  twardość wody waha się w granicach 60-500 mg CaCO3/l .

Twardość wody w Starogardzie Gdańskim wynosi maksymalnie:

300 mg CaCO3/l

16,8 oN [°dH]

6 mval/l.

Zgodnie z poniższą tabelą w naszym mieście do Państwa kranów dopływa woda średnio twarda.

SKALA TWARDOŚCI WODY

Lp.

Stopień twardości wody

Skala twardości wody

[mval/l]

[mg CaCO3­]

[0N]

[mmol/l]

1.

Woda bardzo miękka

< 2

< 100

< 5,6

< 1

2.

Woda miękka

2 - 4

100 - 200

5,6 - 11,2

1 - 2

3.

Woda średnio - twarda

4 - 7

200 - 350

11,2 - 19,6

2 - 3,5

4.

Woda twarda

7 - 11

350 - 550

19,6 - 30,8

3,5 - 5,5

5.

Woda bardzo twarda

> 11

> 550

> 30,8

> 5,5

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie