Wyniki badań

Spółka PWiK STAR - WiK prowadzi ciągłe badania parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody, mające na celu nadzór nad jakością i bezpieczeństwem wody dostarczanej odbiorcom

Załączniki: PDF
Wyniki badań jakości wody z Stacji Uzdatniania Wody "Południe" z dnia 01-03-2018 r.
Wyniki badań jakości wody z Stacji Uzdatniania Wody "Południe" z dnia 16-04-2018 r.
Wyniki badań jakości wody z Satcji Uzdatniania Wody "Wierzyca" z dnia 22-06-2018 r.
Wyniki badań jakości wody z Stacji Uzdatniania Wody "Wierzyca" z dnia 16-04-2018 r.
Wyniki badań jakości wody z Satcji Uzdatniania Wody "Wierzyca" z dnia 26-01-2018 r.
Wyniki badań jakości wody z Hydroforni Centralnej z dnia 19-05-2018 r.
Wyniki badań jakości wody z Hydroforni "Łapiszewo" z dnia 17-08-2018 r.
Wyniki badań jakości wody z Hydroforni "Łapiszewo" z dnia 20-02-2019
Wyniki badań jakości wody z Hydroforni Centralnej "Żwirki i Wigury" z dnia 13-08-2018 r.
Wyniki badań jakości wody z Oczyszczalni Ścieków z dnia 23-03-2018 r.
Wyniki badań jakości wody z Oczyszczalni Ścieków z dnia 17-08-2018 r.
   

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie