Sieć kanalizacyjna, przepompownie

Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej  ma łącznie długość  96,1km  i średnice od 200 do 1 700 mm. Sieć wykonana jest z materiałów takich jak: beton, kamionka, żeliwa, PCV i PP.

Na terenie miasta Starogard Gdański działają dwa systemy kanalizacyjne: grawitacyjny i tłoczny.

W przeważającej części jest to system grawitacyjny, lecz w przypadku niekorzystnego ukształtowania terenu odprowadzanie ścieków następuje poprzez przepompownie.

W chwili obecnej eksploatujemy 17 przepompowni usytuowanych w różnych częściach miasta.

Systemem odprowadzania ścieków poprzez sieć kanalizacji i przepompownie objętych jest ok. 95% terenów miejskich.

Przedsiębiorstwo konsekwentnie realizuje zadania polegające na rozdziale sieci ogólnospławnej w miarę swoich możliwości finansowych i w koordynacji z planami inwestycyjnymi Urzędu Miejskiego. 

W grudniu 2005 r. na zlecenie Przedsiębiorstwa STAR-WiK została opracowana "Koncepcja rozdziału sieci kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Starogardzie Gdańskim". Na podstawie ww. Koncepcji rozpoczęto rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej m.in. w ulicy Jabłowskiej, II Pułku Szwoleżerów, Kanałowej, Murarskiej, Ściegiennego, Rzecznej, Sikorskiego i części ul. Kościuszki, Zielonej, Kołłątaja, Traugutta oraz zlikwidowano znaczną część bezpośrednich wylotów kanalizacji sanitarnej do kanału młyńskiego i rzeki Wierzyca.

W oparciu o ww. Koncepcję zostały opracowane kompleksowe dokumentacje techniczne na przebudowę ul. Kościuszki i rewitalizację starego miasta, które m.in. mają na celu rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W 2015 roku miała miejsce przebudowa infrastruktury w ul. Traugutta. W najbliższych latach planuje się rozdział kanalizacji ogólnospławnej między innymi w ul. Skorupki oraz na terenie pomiędzy ulicami Jagiełły, Piłsudskiego, Chopina i Parkowej.

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie