Akty prawne

Załączniki: PDF
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z 07 czerwca 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Uchwała i taryfa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2017
Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej.
Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy wiejskiej.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy wiejskiej.

Rozporządzenie nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Południe" w Starogardzie Gdańskim (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego, Poz. 511).

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Południe" w Starogardzie Gdańskim (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego, Poz. 1617).

Rozporządzenie nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Wierzyca" w Starogardzie Gdańskim (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego, Poz.3694).

Rozporządzenie nr 1/214 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Wierzyca" w Starogardzie Gdańskim (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego, Poz. 307).

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie